Mime 4: The only thing I really need in life is you

donderdag 14 december 2017, 19:00 - 20:00 uur
Academie voor Theater en Dans
Jodenbreestraat 3
1011 NG Amsterdam

Voorstelling van Vincent van Woerkom, vierdejaarsstudent Mime Opleiding

(English below)

Leven is tegenwoordige tijd. Het begint met het bewustzijn over de relatie tussen jou en die van de tegenwoordige tijd, het nu. Sta je het toe, of vecht je er tegen, bied je weerstand? Daar ontstaat het ego, omdat ego weerstand nodig heeft om te kunnen bestaan. Het ego overleeft door het zeuren, het overleeft door ontkenning, of het wil iets anders.

Hopelijk zie ik jullie op do 14 om 19:00, vr 15 om 19:00 of 16 december om 13:00
Verzamelen in de hal beneden van de Academie voor Theater en Dans, Jodenbreestraat 3, Amsterdam

Gemaakt en gespeeld door Vincent van Woerkom
Licht door Paul Bruinsma
Begeleiding door  Melih Gençboyaci
Met dank aan Stella van Leeuwen, Loes van der Pligt, Huib Folmer.

You can make your reservations online. Click on the date of your choice and follow the instructions:
Th. 14 December 19:00 hrs
Fr. 15 December 19:00 hrs
Sa. 16 December 13:00 hrs

(English)

Performance by Vincent van Woerkom, fourth year student Mime Opleiding

Life is present moment. It all start with thinking about your relationship with the present moment. Friend or enemy? Are you allowing it, or are you fighting it, resisting it? That’s the beginning of ego – because the ego needs resistance. The ego survives through complaining, it survives through denying, or wanting something else.

Hopefully I see you 14th at 19:00, 15th at 19:00 or 16th of December at 13:00
Gathering in the hall downstairs of the Academy of Theatre and Dance, Jodenbreestraat3, amsterdam


Created and performed by Vincent van Woerkom
Lights by Paul Bruinsma
Advisor Melih Gençboyaci
With special thanks to Stella van Leeuwen, Loes van der Pligt, Huib Folmer

Delen