Vernieuwd convenant betreffende samenwerking Het Nationale Ballet

Photo: Marta Syrko - Ballet Bubbles, Junior Company

Gepubliceerd op

Tijdens een feestelijke bijeenkomst tekenen Het Nationale Ballet en de Nationale Balletacademie binnenkort een vernieuwd convenant, waarin hun nauwe relatie bekrachtigd en geactualiseerd wordt. Ted Brandsen, artistiek directeur van Het Nationale Ballet, noemt de connectie tussen zijn gezelschap en de academie ‘van groot belang voor de ontwikkeling van het ballet in ons land’. “Wij werken al vele jaren samen met de Nationale Balletacademie, en sinds Ernst Meisner in 2018 tot artistiek leider van de opleiding benoemd is, is deze samenwerking nóg hechter en vruchtbaarder geworden.”

“Het is belangrijk dat we de inhoud van het convenant opnieuw tegen het licht hebben gehouden”, aldus Ernst Meisner, artistiek leider van de Nationale Balletacademie en artistiek coördinator van de Junior Company van Het Nationale Ballet. “Het eerste officiële convenant dateert uit 2013, toen de Junior Company (een gezamenlijk initiatief – red.) werd opgericht. Sindsdien is er veel gebeurd, veel veranderd. Onze opleiding is kwalitatief gegroeid en internationaler geworden, we zijn gestart met een Associate Degree-programma, en er heeft inmiddels een flinke doorstroming plaatsgevonden van de Junior Company naar Het Nationale Ballet.”

Doorlopende leerlijn
Zowel Het Nationale Ballet als de Nationale Balletacademie zijn internationaal gezien relatief jonge instituten, wat de samenwerking tussen beide extra belangrijk maakt, aldus Meisner. “Met het nieuwe convenant zetten we weer een volgende stap op het gebied van, onder meer, kennisuitwisseling, het samen creëren van een logische, doorlopende leerlijn van jong talent tot solist, en het bieden van kansen aan zowel Nederlandse als buitenlandse studenten. Studeren aan de Nationale Balletacademie betekent niet alleen dat je regelmatig kunt rondkijken bij Het Nationale Ballet, je krijgt ook daadwerkelijk de kans om in producties van het gezelschap mee te dansen en je zo als jonge danser verder te ontwikkelen.”

Exclusieve samenwerking
Artistiek directeur van Het Nationale Ballet Ted Brandsen: “Sinds 2013 hebben wij, binnen Nederland, een exclusief samenwerkingsverband met de Nationale Balletacademie, dat met de komst van Ernst Meisner verder geïntensiveerd is en dat we met het nieuwe convenant nog verder uitdiepen. Beide organisaties hebben daar groot profijt van. Het niveau van de opleiding en van de studenten is de laatste jaren verder gestegen, de in 2013 opgerichte Junior Company heeft zich inmiddels internationaal bewezen, en Het Nationale Ballet telt nu al meer dan dertig voormalige Junior Company-dansers, onder wie twee eerste en vijf tweede solisten.”

Eén doel en missie
Leerlingen en studenten van de Nationale Balletacademie werken – nu nog vaker dan voorheen – mee aan de avondvullende producties van Het Nationale Ballet. Ook krijgen de studenten de mogelijkheid om mee te trainen met het gezelschap. Andersom geeft een groot aantal dansers van Het Nationale Ballet les op de academie. Brandsen: “We werken samen aan één doel en missie: de stevige verankering van een klassieke balletstijl waarin helderheid en puurheid vooropstaan, zonder onnodige decoratie en franje. Daarnaast hechten we als gezelschap en als opleiding zeer aan een brede oriëntatie van de dansstudenten: ze moeten openstaan voor experiment, klaar om zich in alle mogelijke genres te bewijzen. Ik ben heel dankbaar voor het feit dat we daarin één visie nastreven en dat de staf en het hele docententeam van de Nationale Balletacademie daar zo intensief aan bijdragen.”

Delen