Student Mira Moreno interviewt Ernst Meisner over de nieuwe opleiding Docent Klassiek Ballet van de NBA

Van rechts naar links: Ahmad, Mona, Viry, Simona, Mira, Yoko en Bruno

Gepubliceerd op

De Nationale Balletacademie (NBA) is gestart met de nieuwe opleiding BA Docent Klassiek Ballet. Deze bachelor (BA) sluit aan op de huidige Associate Degree Uitvoerend Danser Klassiek Ballet van de NBA of kan gevolgd worden na een danscarrière in het kader van “Life Long Learning”. Voor iedereen geldt dat een vooropleiding binnen de klassieke techniek een vereiste is en daardoor kan de BA Uitvoerend Danser met de aantekening: Docent Klassiek Ballet binnen een jaar gerealiseerd worden.

Mira Moreno, student aan de Bachelor Docent Klassiek Ballet, interviewt artistiek leider van de NBA Ernst Meisner over de nieuwe opleiding.
Mira, schrijft over haar ervaring op haar blog: NBAteacher.com


Hoe is het idee voor de Bachelor Docent Klassiek Ballet ontstaan?
Een aantal jaren geleden hebben we de inrichting van het HBO onderwijs binnen de Nationale Balletacademie veranderd en hebben werd met succes de Associate Degree voor Klassiek Ballet geaccrediteerd. Hiermee werd de HBO opleiding voor uitvoerend klassiek danser (die volgt na 7 jaar Vooropleiding) twee jaar en sluit op die manier mooi aan bij het werkveld. Tegelijkertijd zijn we gaan kijken naar een nieuwe inrichting voor onze Bachelor. Een opleiding specifiek voor docenten die kunnen lesgeven binnen klassieke balletscholen als de NBA was er nog niet in Nederland en ik vind het heel belangrijk dat we naast een nieuwe generatie dansers ook een nieuwe generatie docenten ontwikkelen.Er verandert veel in de wereld om ons heen en het is belangrijk dat balletonderwijs mee verandert. Daarvoor is een investering nodig in het ontwikkelen van nieuwe docenten, maar ook gesprekken voeren over hoe balletonderwijs eruit ziet, uitwisseling van kennis met bijvoorbeeld mensen van de Health teams van Het Nationale Ballet en een vernieuwde blik op pedagogie binnen het balletonderwijs en ruimte en tijd om gesprekken te voeren over welke verhalen ballet vertelt en hoe ze die vertellen.

Wat is de bedoeling van deze opleiding, studiemateriaal en kennis?
Binnen de BA Docent Klassiek Ballet wordt de studenten de NBA Syllabus aangeleerd.De NBA heeft hard gewerkt aan een eigen, vernieuwde Syllabus die is doorontwikkled vanuit het systeem van Vaganova. Met het bewustzijn van wat jonge kinderen in Nederland nodig hebben, meer nadruk op een dansante benadering en een systeem wat aansluit bij de huidige tijd is deze Syllabus specifiek voor de NBA. De studenten leren de opbouw van deze methode voor alle zeven klassen van de Vooropleiding. Ze kijken veel lessen, om vervolgens ook zelf les te geven binnen de klassen van de Vooropleiding en op die manier praktijkervaring op te doen. Het aanleren van de Syllabus is nauw verbonden met het vak Muziek, waarin pianist Rex Lobo de studenten kennis meegeeft over hoe te communiceren met de muzikaal begeleider en wat verschillende muziekkeuzes binnen de verschillende niveaus betekenen voor een goede les.

Pedagogiek wordt gegeven door Jelle van der Leest, die dit vak ook een aantal jaren geleden tijdens de Vaganova cursus gaf en tevens docent is bij de Docent Dans Opleiding van de Academie voor Theater en Dans en dus een enorme schat van kennis meeneemt. Verder is er een mooie samenwerking en mogeljkheid om te leren vanuit het werkveld door een module over Dans en Gezondheid die wordt gegeven door het hoofd van het gezondheidsteam van Het Nationale Ballet. Er is steeds meer kennis over niet alleen fysieke, maar ook mentale begeleiding van (jonge) dansers en de studenten worden uitgedaagd om hier zelf ook actief mee aan de slag te gaan. Verder is er een optionele module Fair Practice waarvoor we aansluiten bij andere opleidingen van de Academie voor Theater en Dans, zien de studenten veel voorstellingen, hebben middagen met gastsprekers en verdiepen zich in wat balletonderwijs en de balletkunst binnen een veranderende maatschappij betekent en toevoegt. Uiteindelijk is een belangrijke vraag aan elke student dan ook: "Welke docent wil jij zijn in de toekomst?".

Welke docenten zijn onderdeel van het programma? Wie geven de lessen?
Naast de bovengenoemde docenten, geven drie NBA docenten lessen Syllabus en Methodologie. Dit deel wordt geleidt door Grigori Tchitcherini. Hij brengt naast jarenlange ervaring, ook een grote kennis van de methode mee die hij ook al eerder gaf tijdens de Vaganova cursus. Hij was, samen met andere kernteam leden, nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe Syllabus van de NBA. Bovendien geeft hij zelf klassen in de Vooropleiding en de laatste klas van de AD les en weet als geen ander wat er nodig is om jonge kinderen ballet aan te leren. Naast Grigori, geven Emanouela Merdjanova en Simona Ferrazza lessen. Ook hier is de kennis en eravring die zij uit de praktijk meenemen zeer waardevol en ook de reden dat we hun hebben gevraagd. Simona is na tien jaar echt een expert binnen onze opleiding als het gaat om het lesgeven aan de jongste klassen van de Vooropleiding. Voor studenten in de BA is het heel bijzonder om Simona dus ook aan het werk te zien.

Hoe vergelijkbaar is de syllabus van NBA met andere balletacademies in Europa en wereldwijd?
Je ziet dat veel opleidingen de Vaganova Syllabus als beginpunt nemen en dan op hun eigen manier doorontwikkelen. Vaganova zei zelf altijd dat een Syllabus altijd in ontwikkeling moet zijn en zich zal aanpassen aan nieuwe tijden, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe choreografen die andere dingen vragen van professionele dansers. Ondertussen is de balletkunst natuurlijk veel veranderd en wordt er op nieuwe manieren naar training gekeken en wij kijken natuurlijk specifiek naar het opleiden van jongen dansers in Nederland.

Is het de bedoeling dat de Bachelor Docent Klassiek ballet een terugkerende, reguliere opleiding wordt of is eenmalig project?
Ja, de BA Docent Klassiek Ballet willen we graag voortzetten. Het is belangrijk dat we kennis op alle vlakken delen en dat we mogelijkheden bieden voor "Een leven lang leren", juist aan mensen die een rijkdom aan ervaring vanuit het werkveld terug kunnen brengen naar onze opleiding en zelf gestimuleerd zijn om door te leren. De eerste internationale groep studenten neemt een enorme ervaring en kennis mee, waardoor zij ook weer ons als opleiding op een mooie manier kunnen bevragen en stimuleren en bestaat uit zes studenten: 1 Braziliaanse (ex)dansers, 1 Nederlandse (ex)danseres, 1 Bulgaarse-Ecuadoriaanse (ex) danseres, 1 Mexicaanse danseres, 1 Syrische danser en 1 Zuid-Koreaanse danseres.

Door het delen van kennis en voortdurend in gesprek zijn over de ontwikkeling van onze kunstvorm kunnen we de voortgang en toekomst van ballet in Nederland waarborgen en er voor zorgen dat zo veel mogelijk stemmen verenigd zijn in die toekomst.

Daar gaat deze opleiding vooral ook over!
 

Interview door Mira Moreno (student HBO Bachelor Docent Ballet)
 

Delen