Ingrid Vranken benoemd tot artistiek leider van masteropleiding DAS Theatre

foto: Rasa Alksnyte

Gepubliceerd op

De directie van de Academie voor Theater en Dans (ATD) van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft Ingrid Vranken benoemd tot artistiek leider van de masteropleiding DAS Theatre. Ingrid Vranken is de opvolger van Silvia Bottiroli, die in 2021 afscheid nam als artistiek leider van DAS Theatre.

Ingrid Vranken (°1987) is dramaturg, kunstenaar, producent en curator. Zij voltooide een Master in Theaterwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en Freie Universität Berlin en studeerde in 2019 af aan de masteropleiding DAS Theatre.

Van 2012 tot 2017 was Ingrid coördinator van het platform SPIN in Brussel, waar ze zich richtte op  fair practice in de kunsten. Dit zette zij in als consultant bij Juist is Juist, het kennisplatform voor eerlijke praktijken en goede arbeidsomstandigheden in het Vlaamse kunstenveld.

Momenteel is Ingrid Vranken lid van FoAM in Brussel, een transdisciplinair laboratorium op de raakvlakken van kunst, wetenschap, natuur en het dagelijks leven.

Sinds 2020 maakt Ingrid deel uit van de co-artistieke leiding van wpZimmer, een internationale werkplaats voor de kunsten, met een focus op performance, dans en hybride artistieke praktijken in Antwerpen.

Anthony Heidweiller, directeur Academie voor Theater en Dans:
‘De Academie voor Theater en Dans krijgt een artistiek leider die het belang inziet van samenwerking met zowel het nationale- als het internationale werkveld. Zij benadert het kunstonderwijs als een actieve beoefening van hoop waar men de tijd kan nemen om de toekomst vorm te geven. De Academie voor Theater en Dans verwelkomt Ingrid Vranken van harte en kijkt uit naar een inspirerende samenwerking met haar.

Ingrid Vranken:
'Ik wil mijn ervaringen graag meenemen in een educatieve context en samen met het team en de studenten een ruimte creëren waar we niet alleen onderzoek kunnen doen naar de kunst die we willen maken, maar ook naar de omstandigheden waarin we samen werken en studeren.’
 

Over DAS Theatre
DAS Theatre is een internationale masteropleiding voor afgestudeerde makers en curatoren binnen de performing arts. De opleiding is bedoeld voor studenten met uiteenlopende interesses op het gebied van hedendaags theater en is sterk vraaggericht, gerelateerd aan de werkpraktijk van de student. De opleiding werkt met een groot netwerk van professionals uit de Nederlandse en internationale kunstenwereld die tijdens de studie optreden als tutoren, (gast)docenten en begeleiders.

DAS Theatre (voorheen DasArts) heeft een lange traditie als pionier in vernieuwende vormen van kunstonderwijs. Ook binnen de huidige context van DAS Graduate School zal DAS Theatre zich blijven ontwikkelen.
 

Delen