Fieldings – een boek over artistiek onderzoek

Gepubliceerd op

Met trots presenteert DAS Publishing het boek: Fieldings – Propositions for 3rd Cycle Research in the Performing Arts. Dit boek, gemaakt in samenwerking met onderzoekers van het THIRD-programma, laat je kennismaken met verschillende perspectieven op en voorbeelden van artistiek onderzoek. Daarmee geeft Fieldings een inkijkje in THIRD: een uniek programma in het kunstonderwijs van DAS Graduate School, dat in kleinschalige groepen (inter)nationale kunstenaars begeleidt in het verkennen van onderzoeksmogelijkheden op een PhD- of gelijkwaardig -niveau.

Onderzoek in en door de kunsten: artistiek onderzoek in de praktijk

In artistiek onderzoek staat de eigen kunstpraktijk centraal, in en door deze kunstpraktijk worden onderzoeksmethodes ontwikkeld. Fieldings laat de diversiteit aan mogelijkheden hiervan zien, daarnaast wordt de pedagogiek van het THIRD-programma in kaart gebracht en verkent hoe de verschillende onderzoeksvragen zich verhouden tot de buitenwereld.

Een belangrijk onderdeel van THIRD is het vormen van een peer-community. In kleine groepen (Cohorts) worden gezamenlijk verschillende manieren van denken en samenwerken onderzocht en uitgewisseld. De publicatie van Fieldings is hier een concreet voorbeeld van: het kwam tot stand als een groot samenwerkingsproject. Om de verschillende individuele projecten weer te geven is gekozen voor een bijzondere aanpak. De kunstpraktijken van eenentwintig THIRD-onderzoekers worden gezien door andere ogen en door de verschillende observatie- en creatietechnieken uit de artistieke praktijk van Lucy Cotter, Emilie Gallier en Jennifer Lacey samengebracht in de drie hoofdstukken Portrayals. Denker en schrijver Lucy Cotter reflecteert op de verschillende kunstpraktijken van cohort 2 met tekstuele portretten, waarin fictie en kritische analyses door elkaar heenlopen. Emilie Gallier (Cohort 1 en tutor Cohort 3) inspireert de portretten van Cohort 3 op haar drawing-practice, een belangrijke techniek in haar eigen PhD onderzoek. Jennifer Lacey (Cohort 2) geeft een intuïtieve lezing van de onderzoeksprojecten in Cohort 1 en ontwikkelde grafische tarot-achtige kaarten en een tekstuele interpretatie ervan. Onderzoek in en door de kunsten: artistiek onderzoek in de praktijk.

In de introductie beschrijft Sher Doruff de potentie van artistiek onderzoek en onderzoeker Julien Bruneau (Cohort 1) gaat in zijn essay in op de pedagogische omgeving en de praktijk van THIRD. Als een van de onderzoekers van Cohort 1 beschrijft hij hoe de onderzoekers zich als groep ontwikkelen: door het ervaren van elkaars kunstpraktijk, het delen van inspiraties en processen en het bieden van ruimte voor onderzoek en het niet-weten.

De buitenwereld in

Hoe resoneren de vragen van kunstenaar-onderzoekers in de wereld? In het hoofdstuk Gatherings stellen onderzoekers een vraag die voortkomt uit hun eigen onderzoekservaring aan iemand buiten hun vakgebied en zoeken hiermee een bredere context op. Onder redactie van Konstantina Georgelou leidt dit tot bijzondere uitwisselingen met onder anderen: een ouder, een activist, een astronaut, en een wetenschapper. Zo geeft een imker antwoord op de vraag: ‘Hoe gaan bijen om met crisis, binnen en buiten hun korf?’, en gaat een blinde man in op de vraag: ‘Hoe zou je je toeschouwersschap beschrijven bij een dansvoorstelling?’. De onderzoekers reageerden op dit antwoord met een beeld. De verzamelde vragen en antwoorden genereren hiermee een derde ruimte: een verzameling van praktijken, waarbij ongelijkheden, tegenstellingen en affiniteiten niet te hoeven worden opgelost, maar vastgehouden en verdiept mogen worden, door vragen te onderzoeken en opnieuw te stellen.

Fieldings – Propositions for 3rd Cycle Research in the Performing Arts is een uitgave van DAS Publishing, het nieuwe publishing-platform van DAS Research, het lectoraat van de Academie voor Theater en Dans.Het boek is te bestellen via das-research@ahk.nl.


Het boek kwam tot stand onder de hoofdredactie van Sher Doruff, in samenwerking met de redactieleden Julien Bruneau, Konstantina Georgelou, Rosie Heinrich, Marijke Hoogenboom en Nienke Scholts en bijdragen van alle 21 onderzoekers van de THIRD Cohorts 1,2,3.
Fieldings is mede mogelijk gemaakt door NRO, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

www.atd.ahk.nl/das-research/third

Delen