Verklaring n.a.v. recente berichtgeving over ongewenst seksueel gedrag in het verleden van de Theaterschool

Gepubliceerd op

De afgelopen anderhalve week is de Amsterdamse Theaterschool, tegenwoordig bekend als de Academie voor Theater en Dans, meerdere malen in de media verschenen in verband met aantijgingen van oud-studenten aan het adres van voormalig artistiek leider Jappe Claes over intimiderend en seksueel ongewenst gedrag en een cultuur in de school die dit heeft laten gebeuren.

Wij vinden de getuigenissen die naar buiten zijn gekomen dapper en de pijn die eruit spreekt raakt ons. Het spijt ons oprecht dat studenten dit destijds is overkomen. Het gedrag dat dit veroorzaakt heeft, was en is uiteraard volstrekt onacceptabel. Ons standpunt hierin is glashelder: intieme relaties tussen docenten en studenten, alsmede tussen medewerkers die in studie of werk in een onderlinge afhankelijkheidsrelatie verkeren, zijn niet acceptabel en dus niet geoorloofd.

Nadat in 2013 door enkele klokkenluiders anonieme getuigenissen over seksueel intimiderend en grensoverschrijdend gedrag bijeen waren gebracht, heeft de toen net vernieuwde directie van de Theaterschool onmiddellijk ingegrepen en de arbeidsrelatie met Jappe Claes beƫindigd. De wens van de betrokkenen om anoniem te blijven was daarbij leidend. Zij hadden aangegeven niet naar buiten te willen treden. Dat hebben wij gerespecteerd. Maar het betekende ook dat we geen officieel onderzoek konden laten doen en een aanklacht indienen. Dat is ook waarom we de ware reden van het vertrek in 2013 niet naar buiten hebben gebracht. De directie is daarbij voortdurend in contact geweest met de klokkenluiders die namens de betrokken vrouwen optraden.

Twee jaar geleden al was er veel aandacht in de pers en elders voor deze gebeurtenissen, waarbij ook de gedoogcultuur binnen de Theaterschool, en in het bijzonder die binnen de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie, aan de orde kwam. Het was toen en is nu duidelijk dat er jarenlang een cultuur bestond waarin oogluikend werd toegestaan dat ontoelaatbaar gedrag kon bestaan en niet werd aangepakt. Dit had niet mogen gebeuren en dit was niet goed.

Dit is aangepakt. In de laatste jaren hebben wij onze interne cultuur en onze regelingen uitgebreid tegen het licht gehouden en verbeterd.
Wij hebben binnen de Academie voor Theater en Dans intern uitvoerig gesproken, geluisterd en onderzocht. Dit was en is een open gesprek waarin medewerkers en docenten zich kunnen uitspreken. Dat betekent concreet dat de Academie voor Theater en Dans er alles aan doet om werkelijk een transparante en veilige leeromgeving te bieden. Er wordt voortdurend gewerkt aan het in stand houden van een cultuur waarin studenten en medewerkers zich veilig voelen. Er zijn cursussen geweest en trainingen voor personeel en docenten. Er waren bijeenkomsten waarbij iedereen zich kon uitspreken. Er was een tweedaagse docentenconferentie over macht en onmacht, waarin heel veel is gedeeld. De bestuurscultuur van de academie is democratischer en transparanter. Er zijn vertrouwenspersonen, decanen, een psycholoog en mentoren die alert zijn. Ieder jaar wordt dit met nadruk onder de aandacht van studenten en medewerkers gebracht.  

Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk wij een veilige en goede studeer- en werkomgeving vinden. In het kunstonderwijs, waarbij nabijheid, zowel geestelijk als fysiek, vaak onderdeel is van het studie- en werkproces, vraagt dat om extra aandacht. Daarom hanteren we een strikt beleid en zijn er uitgebreide reglementen op het gebied van integriteit, die iedere nieuwe medewerker krijgt uitgereikt voordat zij/hij een baan bij de AHK accepteert. Nieuwe klachten of getuigenissen zullen wij te allen tijde en met de grootste zorgvuldigheid behandelen.

Delen