De Docentenkamer, nieuw platform voor docenten

Gepubliceerd op

In februari van dit jaar vond op de Academie voor Theater en Dans de eerste docentenconferentie plaats: een speciale bijeenkomst voor de (gast)docenten van de school. Om elkaar beter te leren kennen en de betrokkenheid bij het beleid van de school te vergroten. Wat heeft de conferentie opgeleverd en waar is de redactie sindsdien mee bezig? Een gesprek met vertrekkend redactielid Thomas Spijkerman en vers redactielid Bram Huijten.

 

Voorafgaand aan het gesprek begroeten Thomas en Bram elkaar enthousiast. Beiden zijn na hun afstuderen, Thomas bij de ATKA en Bram bij Theaterdocent, gaan lesgeven aan de ATD  en voor beiden geldt dat dit slechts een van hun vele activiteiten is. Zo leidt Thomas onder meer de 2-jarige master ‘Reinventing daily life’ op het Sandberg Instituut en is hij theatermaker en artistiek leider bij Circus Treurdier. Bram regisseerde meer dan 30 voorstellingen met niet-professionele spelers en geeft op diverse (jeugd)theaterscholen en vooropleidingen les in toneelspelen en theatermaken.  

De hybride beroepspraktijk van Thomas en Bram is illustratief voor die van veel docenten aan de ATD. Zij geven les op deze school maar ook bij andere instellingen, ze acteren, regisseren, dansen of hebben een eigen gezelschap. Juist door hun praktijkervaring zijn ze interessant als docent maar het betekent ook dat ze maar een beperkt aantal uren aanwezig zijn in de school.  

Thomas: “De grootste winst van de conferentie begin dit jaar was dat mensen informeel met elkaar in gesprek kwamen, met elkaar praatten over het vak, thematieken met elkaar deelden en dat zo het gevoel ontstond dat je samen een kunstschool  aan het runnen bent.” Bram: “Er is een gezamenlijke gedrevenheid: het opleiden van de studenten, het doorgeven van ons vak. Iedereen doet dit vanuit zijn eigen visie en expertise en dat leverde waardevolle gesprekken op, bijvoorbeeld in de workshop ‘Hoe vel je een moreel zuiver oordeel?’. Daarin bespraken we hoe ver je kunt gaan om een student over zijn grenzen heen te helpen.” Thomas: “Ik zat in een cursus over dromen. Dromen doen we allemaal, want de kunst stijgt boven ons docentschap uit.  Maar ook het scholingsaspect is van belang: je leert samen bij in het kader van het kunstvakonderwijs. De neiging bestaat om kennis van buiten te halen, terwijl er al zo veel kennis ís in dit gebouw. Alleen, hoe activeer je dat?”

Bram: “Om die reden is de Docentenkamer van belang. De Docentenkamer is een nieuw platform dat na de docentenconferentie is opgestart. Het is een soort salonbijeenkomst, drie keer per jaar, voor iedereen die docent aan de school is, of is geweest. Voor diezelfde groep is er ook een besloten Facebook-groep opgericht. De eerste Docentenkamer was op 13 oktober, met directeur Jan Zoet als gast. Hij ging heel open de dialoog aan. Over zijn liefde voor muziektheater, over dilemma’s in het werken met gastdocenten, over het samen ontwikkelen en uitdragen van de visie van de school. Dat gesprek krijgt zeker een vervolg.”

De eerstvolgende Docentenkamer is op maandag 30 januari 2017. Naast de Docentenkamer organiseert de redactie ook dit studiejaar een conferentie die toegankelijk is voor alle op dat moment actieve docenten. De conferentie staat gepland voor maart 2017. Bram: “Voor alle platforms geldt dat we als redactie een balans zullen zoeken tussen inhoudelijke input van gasten en onderlinge uitwisseling en ontmoeting. Van beide aspecten worden we wijzer.”

Thomas: “De huidige initiatieven laten zien dat er veel mogelijk is op deze school, er is ruimte voor betrokkenheid die ‘niet-schools’ is. Je kunt als docent initiatieven nemen die verder gaan dan alleen je les. Het gaat over de liefde voor het kunstvak, het vak dat we samen met jonge mensen verder willen ontwikkelen.”

Facebook
Op Facebook is De Docentenkamer een besloten groep waar de redactie informatie plaatst, en een online plek voor uitwisseling tussen docenten. Er staan verslagen en foto’s van de eerste docentenconferentie en binnenkort komt er ook een verslag van de eerste Docentenkamer te staan. Je kunt de besloten groep vinden via https://www.facebook.com/groups/200939300281824/ Als je daar aangeeft dat je lid wilt worden, kan de beheerder je toevoegen.
De redactie is bereikbaar via docentenkamer@ahk.nl.

Impressie van de docentenconferentie in februari 2016

Delen