Wees welkom bij de Agenda #7

Gepubliceerd op

Op maandag 15 juni vindt om 19 uur de 7de editie plaats van De Agenda, in Arnhem. Op uitnodiging van Generale Oost, Artez en Oostpool verzamelen wij in Huis Oostpool.

We staan op de valreep van zomerfestivals, eindexamenprojecten en seizoenafsluiters. Laten we onze voor-zomerse loomheid omzetten in inspiratie! Kom naar De Agenda met de vragen: Wat nemen we mee de zomer in? Welke zaadjes willen we planten in ons collectieve onderbewuste?

De Agenda neemt de roep van de Raad voor Cultuur om het initiatief voor het cultuurbeleid in ‘stedelijke regio’s’ te plaatsen heel letterlijk. Op initiatief van Eve Hopkins (Generale Oost), Maarten Verhoef (Muziektheater Artez) en Fanne Boland (De Agenda/Oostpool) zetten we onze reis voort in Arnhem, kunstknooppunt in het oosten van het land, om ons te bezinnen op uiteenlopende agendapunten. Want wat is een ‘stedelijke regio’? Hoe verhouden kunstvakopleidingen en culturele instellingen zich tot elkaar? Hoe verhouden de ringen stad – regio – land – wereld zich tot elkaar in onze organisaties, maar ook in onze kunstwerken? Ook deze editie worden alle aanwezigen uitgenodigd om zelf agendapunten in te brengen.

Wat is De Agenda?
De Agenda is een reeks bijeenkomsten die moeten leiden tot een ander gesprek over de toekomst van ons (podium)kunstenlandschap, gevoerd door allerlei generaties en vakgebieden. De Agenda is een plek van geëngageerde 'zelfreflectie', waar mensen voortdurend hun eigen denkbeelden kunnen vormen en ‘slijpen’ in gesprek met andere vakgebieden en generaties. Vanuit de agenda ontstaan op organische wijze kleinere allianties die diverse adviesraden, commissies en brancheorganisaties gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Speciale vakkennis of ervaring is geen vereiste. Wel wordt op prijs gesteld wanneer je betrokkenheid geen incident is.

Open Space

Tot nu toe hebben er Agenda bijeenkomsten plaats gevonden in de Theaterschool, het Veem Theater, de Brakke Grond en Frascati in Amsterdam, het Ro Theater in Rotterdam, en op het SPRING festival in Utrecht. In principe werken we volgens het 'Open Space' format. De kracht van De Agenda ligt in de ontmoeting en de ruimte om te agenderen en te discussiëren in het moment. De Agenda is nadrukkelijk geen uniforme belangenbehartigingsorganisatie, maar een plek voor een ander, open gesprek over prangende kwesties in het veld.

Locatie De Agenda #7:
Huis Oostpool, Nieuwstraat 58 Arnhem, loopafstand van station Arnhem. Aanvang 19 uur
 
Voor aanmelding en info: transitiebureau@gmail.com
www.deagenda.org

Delen