MTD Legacy Digitaal Platform

Op het digitaal platform zullen presentaties en uitwisselingen plaatsvinden van de artistieke praktijken van alumni en docenten van de MTD in de vorm van interviews, films en ideeën.Dit wordt een inventarisatie- en netwerksite voor betrokkenen, maar ook voor het brede publiek dat geïnteresseerd is in hedendaagse dans en haar ontwikkeling door de generaties heen

Delen