5VOOR12 - Ruimte voor uitwisseling

5VOOR12 creëert een openbare ruimte waarin uitwisseling plaatsvindt over ervaringen met institutioneel racisme binnen de AHK.

Tijdens openbare avonden, georganiseerd door een collectief van studenten en alumni van de AHK, wordt het referentiekader van de vele verschillende studenten die op school rondlopen met elkaar gedeeld en gevierd. Dit referentiekader omvat kunstenaars en kunstvormen die volgens 5VOOR12 meer aandacht en erkenning verdienen. Op deze manier bouwen studenten en alumni aan een archief dat kan resoneren binnen en buiten het instituut.

Delen